top of page

FAQ's

 • Gelden er specifieke voorwaarden om in te tekenen op Safety Stick verzekering?

 

Particulieren

 

Als bestuurder moet je minstens 21 jaar zijn, 3 jaar een rijbewijs hebben en de laatste 3 jaar schadevrij hebben gereden. 

 

Er is een officieel attest schadevrij rijden nodig Dit wordt bezorgd aan de verzekeringsnemer  wanneer de  opzeg van zijn lopende polis wordt bevestigd.

Jongeren tussen 21 en 26 jaar die minder dan 3 jaar een rijbewijs hebben komen ook in aanmerking.

 

Voor jongeren die als bestuurder staan in de polis van de ouder(s), wordt de statistiek van deze polis / bestuurder gevraagd.  Om een compleet beeld te krijgen, zijn  attesten van alle gezinsvoertuigen noodzakelijk

 

 

De Safety Stick verzekering kan voor personenwagens en lichte vrachtwagens tot 120 KW.

 

Particulier geleasde voertuigen zijn uitgesloten.

 

Koerierdiensten, pakjesdiensten en verhuur van voertuigen zijn uitgesloten.

 

 

Ondernemingen

 

De Safety Stick verzekering kan voor personenwagens en lichte vrachtwagens ongeacht de grootte van de vloot (van 1 tot meer dan 1.000 voertuigen) met een gunstige statistiek.

 

Voor vloten tot 20 voertuigen dient 90% van het wagenpark uitgerust te zijn met een Safety Stick.

 

Voor vloten met meer dan 20 voertuigen dient 50% van het wagenpark uitgerust te zijn met een Safety Stick.

 

Vloten die worden verzekerd in B.A Motorvoertuigen en Omnium, genieten van de grootste premievoordelen.

 

Koerierdiensten, pakjesdiensten en verhuur van voertuigen zijn uitgesloten.

 • Waar wordt de Safety Stick dongle aangesloten?

De Safety Stick wordt aangesloten op de OBDII-poort van de personwagen of lichte vrachtwagen.  Dit is de poort waar de garage bij onderhoud zijn datakabel insteekt (dan moet de Safety Stick er even uit en daarna terug worden ingestoken).

 

De aansluiting zit vaak onder het stuur of bij de zekeringkast. Het komt ook weleens voor dat hij in de middenconsole is geplaatst. U kan nagaan waar de OBDII-poort van uw wagen zich bevindt via de gespecialiseerde website.

 

Bijna alle benzinewagens vanaf 1996 en dieselwagens vanaf 2004 zijn uitgerust met een OBDII-poort.

 • Moet ik wachten met rijden tot ik de Safety Stick dongle ontvang?

 

De premiekorting die geldt voor voertuigen uitgerust met een Safety Stick geldt vanaf dat de Safety Stick is aangesloten op het voertuigen.  Als u rijdt zonder Safety Stick gelden deze voorwaarden niet.

 

De Safety Stick wordt na bestelling binnen de 2 werkdagen geleverd, zodat u deze tijdig kan aansluiten en in orde bent voordat uw nieuwe polis aanvangt.

 • Wat kost een Safety Stick en wie betaalt dat?

 

Een Safety Stick-apparaat, een zogenaamde dongle, kost éénmalig 149 € BTW inclusief.

Bijkomend is er een abonnement nodig.  Dit kost maandelijks 12,5 € BTW inclusief.

 

Safety Stick en abonnement zijn te betalen door de verzekeringsnemer.

 

Voor vloten is een tussenkomst in de aankoopprijs van de Safety Stick  bespreekbaar.

 • Wat gebeurt er als ik van auto verander?

Als u uw huidige voertuig vervangt door een nieuwe wagen, kan u de Safety Stick gewoon overplaatsen.  U moet enkel de vervanging van voertuig melden aan uw verzekeringsmakelaar.  U behoudt de Safety Stick-voorwaarden, gebaseerd op de premie voor het nieuwe voertuig.

 • Wat gebeurt er als ik rijd in het buitenland?

 

De Safety Stick werkt met een ingebouwde SIM kaart die actief is in heel Europa.

 • Hoe wordt mijn score berekend?

 

Je score wordt berekend aan de hand van je rijgedrag (snelheid) en afgelegde afstanden

 • Wat gebeurt er met mijn premie als ik slechte scores haal?

 

Particulieren

 

Na 4 maanden is er een eerste evaluatie.   U krijgt u een overzicht van uw rijgedrag van de voorbije 4 maanden.  Als uw globale score “rood” is, m.a.w. een slecht rijgedrag, dan wordt u dit gemeld met de aanbeveling dit te verbeteren.  Uw lopende premie blijft ongewijzigd.

 

Na 8 maanden is er een tweede evaluatie.  U krijgt u een overzicht van uw rijgedrag van de laatste 4 maanden. Als uw globale score nog steeds “rood” is, m.a.w. nog steeds een slecht rijgedrag, dan wordt u dit gemeld en zullen uw premievoorwaarden worden aangepast  of wordt u opgezegd vanaf de eerstkomende vervaldag (na 12 maanden).  Uw lopende premie blijft ongewijzigd.

 

 

Ondernemingen

 

Op frequente basis krijgt de onderneming een overzichtelijk rapport dat het rijgedrag van alle bestuurders samenvat.  Volgens afspraak is dit tweewekelijks of maandelijks.  Er worden aanbevelingen gedaan voor chauffeurs die een negatief rijgedrag vertonen (extra sensibilisering).

Wanneer na een jaar blijkt dat het rijgedrag van de vloot globaal slecht is of dat de globale schadestatistiek negatief is, worden de premievoorwaarden aangepast.  De lopende premie blijft ongewijzigd gedurende het eerste jaar.

 • Is er een tariefgarantie ?

 

Gedurende het jaar wordt uw premie niet aangepast, ongeacht de rijgedrag-resultaten.

 

Wanneer het globale rijgedrag en de schadestatistiek met betrekking tot het eerste jaar positief zijn, behoudt u uw premie voor het tweede jaar.

 • Zullen mijn gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden ?

 

Gegevens van bestuurders en vloten worden nooit medegedeeld aan derdn voor commerciële doeleinden.

 • Waar kan ik mijn scores raadplegen?

Elke bestuurder kan zijn scores raadplegen via zijn smartphone, tablet of PC.

Ga naar volgende website, voor Particulieren en voor Bedrijven

 • Wat doet Safety Stick met de verzamelde gegevens?

 

1. Uw persoonlijke gegevens

Voor wat betreft de Safety Stick verzekering, ontvangen wij bij elk van je trajecten je afgelegde afstanden en snelheden. Deze informatie is onmisbaar voor de toekenning van een score, en ook voor de personalisering van de rijtips die u tijdens de hele duur van het experiment zult ontvangen. Uw gegevens behoren toe aan u volgens de methode die hier beschreven staat. U kunt ons op elk moment vragen om ze te raadplegen, te corrigeren of te schrappen. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden voor commerciële doeleinden.

 

2. Uw scores 

U kunt als enige uw individuele scores per traject raadplegen. Enkel de geaggregeerde scores die een invloed hebben op het bedrag van uw premie, zullen ter informatie overgemaakt worden aan uw verzekeringstussenpersoon en verzekeraar.

 • Wie heeft toegang tot mijn gegevens en hoelang?

 

In de eerste plaats zullen we uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan andere ondernemingen. Het is mogelijk dat het Safety Stick team u contacteert, via de gegevens die u ons hebt meegedeeld, maar enkel als u daar uitdrukkelijk mee ingestemd hebt toen u zich inschreef of toen u zich aanmeldde op de webapp. U kunt de gegevens op elk moment laten corrigeren en u kunt zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor direct-marketingdoeleinden, aan de hand van een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto/verso fotokopie van uw identiteitskaart, gericht aan info@safetystick.be.

Safety Stick is een produkt van Kegels & Van Antwerpen
 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
FSMA 109179A - Congresstraat 12-14 , 1000 Brussel

© 2016 by SafetyStick.

bottom of page